NỘI QUY

mixing adderall and weed

mixing ibuprofen and weed westshoreprimarycare.com

abortion clinics in columbus ohio

abortion ireland link

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ NHẤT TÍN

NỘI QUY CÔNG TY

Điều 1 : Quý khách cầm đồ tại Công Ty Cầm đồ Nhất Tín vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân ( CMND ) để làm hợp đồng cầm đồ. Trong trường hợp mất hợp đồng cầm đồ quý khách hàng có thể dùng CMND để làm lại hợp đồng hoặc lấy đồ ( Không giải quyết trường hợp không có CMND ).

Điều 2 : Thời hạn quy định nhận cầm đồ là 10 ngày, quý khách đóng lãi một lần rồi ra hạn tiếp. ( không bắt buộc quý khách phải chuộc đồ hoặc trả tiền bớt )

Điều 3 : Quá 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn ghi trong hợp đồng hoặc thời hạn đã được gia hạn thêm mà khách hàng không đóng lãi. Công Ty sẽ được toàn quyền bán hàng hóa, tài sản cầm đồ của quý khách hàng để thu hồi vốn. Mọi thắc mắc khiếu nại của quý khách hàng sẽ không được giải quyết. Trong trường hợp quý khách hàng liên hệ đến Công Ty sẽ được gia hạn thêm 02 ngày.

Điều 4 : Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hợp đồng cầm đồ quý khách hàng phải thông báo ngay cho Công ty để được giữ gìn cẩn thận hàng hóa, đề phòng trường hợp người khác lượm được hợp đồng cầm đồ của quý khách hàng đến Công Ty lấy hàng hóa cầm đồ của quý khách hàng. Nếu qúy khách hàng không thông báo mất hợp đồng cầm đồ mà có người khác đến đưa hợp đồng cầm đồ của quý khách hàng lấy hàng hóa cầm đồ thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều 5 : Công Ty làm việc từ 8h00 đến 21g00 hàng ngày, trừ ngày Lễ. Công Ty sẽ không giao dịch với qúy khách hàng ngoài thời gian trên.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

antidepressants and drinking alcohol

antidepressants and alcohol squatters.com

cialis cena 2018

jak koupit cialis online

otc inhaler cvs

asthma rescue inhaler not helping click
1

ventolin vs proair price

ventolin vs proair cost redirect

generic viagra canada

when does viagra go generic jensen.azurewebsites.net

sertraline withdrawal

sertraline side effects go
quảng cáo trái